Akcie


Chémia v kriminalistike Poirot 25.11.2015

Lístkové cesto 2015

Súťaž o najlepšie lístkové cesto a výrobky z neho sa stáva tradíciou. V poradí 5.ročník súťaže sa konal v dňoch 15. a 16. 10. 2015, tentokrát na SOŠ potravinárskej v Kežmarku.

Workshop pre výchovných poradcov a učiteľov, Prešov 2015

Stredná odborná škola technická,Volgogradská 1 v Prešove pripravila dňa 8.10.2015 pre výchovných poradcov a učiteľov základných škôl z regiónu workshop

Burza práce, Prešov 2015

Vo štvrtok 08. 10. 2015 sa v priestoroch SOŠ technickej v Prešove konala Burza práce a informácií. Žiaci a rodičia sa mohli bližšie oboznámiť s ponukou škôl v kraji.

Zručnosti mladého hantlagera, Kežmarok, 2015

Súťaž pre žiakov SOŠ stavebného odboru v zručnostiach ukladaní zámkovej dlažby. Súťaž sa konala 24.6.2015 v Kežmarku.

Zručnosti mladých hantlagerov, Prešov, 2015

V utorok 09. 06. 2015 organizovala SOŠ technická v Prešove súťaž odboru stavebná výroba s názvom Zručnosti mladých hantlagerov.

Kadernícke prednášky odbormíkov z praxe v SOŠ obchodu a služieb v Leviciach

Svoje skúsenosti z praxe prišli na SOŠ obchodu a služieb v Leviciach predstaviť úspešní kaderníci z okolia, ktorí žiakom na praktických ukážkach predviedli novinky v módnych strihoch a postupoch práce..

Farby vedy a techniky - 1.-3.6.2015

Trojdňová konferencia pre žiakov základných škôl z okolia Bratislavy prirpavila SOŠ chemická vo Vlčom hdle v Bratislave v dňoch 1. - 3. júna 2015 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy.

Prednášky s ukážkami odborníkov z praxe

Tri zaujímavé prednášky pre zatraktívnenie kaderníckej profesiena SOŠ Račiasnka 105 v Bratislave. Školiteľkou bola Anežka Šteffeková.

17.5.2015 - Medzinárodná súťaž v účesovej a dekoratívnej tvorbe pre žiakov SOŠ, Nové zámky

Spoločenstvo kaderníkov a kozmetiky SR zorganizovalo medzinárodnú súťaž v účesovej a dekoratívnej tvorbe pre žiakov stredných odborných škôl. Dňa 17.5.2015 v Nových Zámkoch súťažili žiaci z celého Slovenska. Medzi súťažiacimi bola aj žiačka z SOŠ Levice, ktorá je zapojená do projektu. V módnej dvojkategórii - denný a večerný účes získala 1. miesto.

Mladý tvorca 2015

V nitrianskom Agrokomplexe sa v dňoch 28. -30.4.2015 uskutočnila prezentačná výstava Mladý tvorca 2015. Výstava každoročne predstavuje stredné odborné školy z celého Slovenska. V tomto roku ste mohli nájť na výstave aj prezentácie zapojených škôl do projektu SOŠ technická zo Šurian a SOŠ sklárska z Lednických Rovní.

Kadernícka súťaž o Cenu mesta Pezinok 2015

Dňa 17. apríla prebehla v Pezinku kadernícka súťaž o Cenu mesta Pezinok 2015. Kaderníci súťažili v troch kategóriach. S podporou projektu sa súťaže žúčastnila aj žiačka z SOŠ Račianska, Bratislava, ktorá získala 2. miesto v kategórii Fantázia.

IT v chémii

IT v chémii presvedčilo žiakov, že teoretické hodiny chémie nie sú nudné. Ukazuje, že práca s chemickým softvérom je zábavná. Žiaci si mohli vyskúšať modelovanie chemických dejov, kreslenie vzorcov a zobrazovanie 3D štruktúr, riešenie chemických kvízov a tajničiek alebo skladanie chemického puzzle.

Aqua scout 13.03.2015 v ramci festivalu Hory a mesto

Žiaci z SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave sa zúčastnili 13.3.2015 festivalu Hory a mesto. Návštevníci sa mali možnosť bližšie zoznámiť so štúdiom na škole ale žiaci zistovali aj z prinesených vzoriek vody jej kvalitu.

EkoManažér 23.02.2015

SOŠ chemická, Vlčie hrdlo50 v Bratislave pripravila dňa 23.2.2015 odbornú konferenciu s enviromentálnou tématikou.

Profesia Days 2015

Na najväčšom veľtrhu práce Profesia Days, ktorý sa konal v 25. - 26.2.2015 v bratislavskej Inchebe sme prezentovali projekt Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.

Chemická olympiáda 2015

Počas februára SOŠ chemická vo Vlčom hrdle v Bratislave pripravila chemickú olympiádu na ktorej žiaci v laboratóriach školy získavali nové vedomosti z chémie či zručností v chemických výpočtoch.

workshop: Nezamestnanosť absolventov na Slovensku a jej príčiny 12.02. 2015

Workshop zameraný na výmenu poznatkov a názorov na príčiny nezamestnanosti absolventov na Slovensku.

Interbeauty 2015

Prezentácia školy a UO kaderník na rôznych spoločenských akciách, módnych prehliadkach a pod

Propagácia UO kaderník na ZŠ

Žiaci kaderníckeho odboru z SOŠ Račianskej 105 v Bratislave boli predstaviť svoje znalosti zo školy žiakom základnej školy

Súťaž Zenit v elektronike, 31. ročník

V Trenčíne sa uskutočnil už 31. ročník celoštátnej súťaže Zenit v programovaní,elektronike a strojárstve. V dňoch 3.- 5. 2.2015 na Strednej odbornej škole Pod Sokolicami súťažili víťazi krajských kôl.

Dobročinné akcie kaderníckych škôl zapojených do projektu 2014

Kaderníčky z Bratislavy a kozmetičky z Levíc navštívili domovy dôchodcov.

Praktické workshopy realizované v dielňach SOŠ technickej 2014

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej v Prešove zorganizovala dňa 17.12.2014 workshopy pre žiakov z okolia.

Chémia v kriminalistike podľa Poirota 2014

Do roly vždy elegantného súkromného detektíva sa dostávajú žiaci, ktorí po preskúmaní miesta činu a odberu dôkazového materiálu sa pustia do precízneho pátrania.

Chémia vo fotografii 2014

SOŠ chemická vo Vlčom hrdle v Bratislave zahájila dňa 19.11.2014 súťaž s názvom Chémia vo fotografii.

Propagácia potravinárskych odborov na pracoviskách odborného výcviku - SOŠ Farského, Bratislava - 2014

Počas dvoch novembrových dní otvorila svoje odborné pracoviská Stredná odborná škola gastronómie, obchodu a služieb na Farského 9 v Bratislave.

Tvorivé praktické dielne - SOŠ Farského 9, Bratislava - JUVYR 2014

V dňoch 25. – 26. novembra 2014 sa v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave konal už 23. ročník podujatia JUVYR - školského prezentačného podujatia žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Workshop pre majstrov odborného výcviku 2014

Majstri technických odborov z východoslovenského kraja prijali pozvanie SOŠ technickej z Prešova na workshop, kde si vymenili poznatky a skúsenosti vo výučbe. Workshop sa uskutočnil v dňoch 12. - 13.11.2014 v priestoroch školy na Volgogradskej ulici č.1.

MePoTe 2014

Medziškolské porovnávacie testy pre žiakov základných škôl pripravila SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave.

Hippokratov deň 2014 na SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo, Bratislava

Stredná odborná škola chemická vo Vlčom hrdle v Bratislave prirpavila dňa 3.12.2014 pre žiakov základných škôl deň zdravia s názvom Hippokratov deň. Deti sa mali možnosť v laboratóriach školy vidieť metódy biochemických metód, na cvičeniach vyskúšať si jednotlivé postupy. Svoje výsledky konzultovali v jednotlivých skupinách ako pomáhajú v liečení a pod.

Mladý hantlager 2014

Na elokovanom pracovisku Strednej odbornej školy Kušnierska brána 349/2 Kežmarok sa 3. decembra stretli "mladí stavbári" z prvých a druhých ročníkov SOŠ odboru stavebná výroba.

Workshop pre triednych učiteľov a výchovných poradcov základných škôl 2014

Do konca roka prebiehajú stretnutia riaditeľov a učiteľov pilotných škôl s vychovnými poradcami a učiteľmi, aby ich bližšie oboznámili so štúdiom na danej škole ako aj o projekte a duálnom systéme vzdelávania.

Najlepšie lístkové cesto 2014

Stredná odborná škola potravinárska v Topoľčanoch hostila 21 a 22. 10. 2014 účastníkov súťaže o najlepšie lístkové cesto a výrobky z neho. Súťaže sa zúčastnilo sedem stredných odborných škôl z Bratislavy, Banskej Bystrice, Topoľčian, Kežmarku, Košíc, Krupiny a Nitry. Tímy ukázali svoje zručnosti v kategóriách klasické lístkové cesto a plundrové cesto.

Začiatok školského roka 2014/2015

Nový školský rok sa začal aj v desiatke pilotných škôl, ktoré na základe projektu zlepšujú kvalitu výučby tým, že sa inšpirovali švajčiarskym systémom duálneho vzdelávania, ktorý kladie dôraz na prepojenie teórie s praxou. V spolupráci s partnerskými zamestnávateľmi upravujú obsah učiva a kladú väčší dôraz na prax, najlepšie priamo v podmienkach zamestnávateľa.

Hippokratov deň 2014

26.-30.5.2014 - SOŠ Nováky

Farby vedy a techniky 2014

26.-28.05.2014 - trojdňová konferencia, ktorú pripravila SOŠ chemická v Bratislave pre žiakov z okolia Bratislavy. Konferencia sa zamerala na všetky odvetvia modernej vedy.

Prednášky odborníkov z praxe 2014

v mesiacoch apríl - jún 2014 sa na SOŠ Račianskej v bratislave a SOŠ Leviciach uskutočnilo šesť prednášok pod vedením odborníkov z praxe

Účasť kaderníčok na kaderníckych súťažiach 2014

13. apríl 2014 - Majstrovstvá Slovenskej republiky v účesovej a dekoratívnej tvorbe.

Mladý tvorca 2014

29.-30.4.2014 - Celoštátna prezentačná výstava Mladý tvorca sa pravidelne koná v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. Na výstave sa prezentujú najma technické školy. Vo svojom stánku predstavila svoje študijné odbory napríklad SOŠ technická v Šuranoch.

Priemysel cez objektív 2014

10.5.2014 - Nielen chemické spracovanie, ale aj umelecký pohľad na fotografiu si mali možnosť vyskúšať žiaci z SOŠ chemickej v Bratislave

Aqua scout 2014

28.3.2014 - Analytická chémia nepatrí len do laboratória. Žiaci základných škôl mali možnosť oboznámiť sa s praktickou chémiou priamo pri Malom Dunaji. Získané vzorky vody následne analyzovali v škole.

Deň Alchymistov 2014

10. – 14. 2. 2014 - Viac ako 400 žiakov z 11 škôl v regióne navštívilo Spojenú školu v Novákoch, kde pre nich študenti pripravili Deň alchymistov.

Národné dni kariéry 2014

24. - 25.4. 2014 - Podujatie Národné dni kariéry je stretnutím medzi študentmi a predstaviteľmi významných spoločností, ktoré sa uskutočnilo v bratislavskom hoteli Crowne Plaza. Návštevníci sa dozvedeli podrobnosti o projekte a predstavila sa aj pilotná škola SOŠ Farského 9

Profesia days 2014

5. – 6. marec 2014 - účasť na najvačšom pracovnom veľtrhu na Slovensku, ktorý sa každý rok koná v bratislavskej Inchebe.

Zručnosti mladých hantlagerov 2014

6.-7.2.2014 - Pod záštitou projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce zorganizovala SOŠ technická, Volgogradská 1 v Prešove súťaž pre murárov a stolárov.

CHIS 2014

18.2.2014 - Chemická informačná služba je názov aktivity pre deti posledných ročníkov základných škôl na zoznámenie sa s metódami analytickej chémie. Žiaci sa môžu zahrať na analytikov CSI.

IT v chémii 2014

IT v chémii presviedča žiakov, že teoretické hodiny chémie nie sú nudné. Ukazuje, že práca s chemickým softvérom je zábavná. Žiaci si môžu vyskúšať modelovanie chemických dejov, kreslenie vzorcov a zobrazovanie 3D štruktúr, riešenie chemických kvízov a tajničiek alebo skladanie chemického puzzle.

Propagácia potravinárskych odborov na odborných výstavách a súťažiach 2014

30.1 - 2.2.2014 - Cech pekárov a cukrárov regiónu Západného Slovenska zorganizoval VIII. Ročník súťaže ,,O najlepší Bratislavský rožok“, ktorá sa konala v priestoroch výstaviska INCHEBA v Bratislave, počas 21. Medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo zapojených potravinárskych škôl SOŠ Farského, Bratislava a SOŠ Kežmarok.

Danubius Gastro - prezentácia potravinárskych škôl na výstave

30.1 - 2.2.2014 - Výstava Danubius Gastro prezentuje ucelenú ponuku pre oblasti gastronómie a hotelierstva. Kolektívne zastúpení vystavovatelia zo zahraničia ponúkajú ochutnávky národných kulinárskych i nápojových špecialít. Danubius Gastro prezentuje odborníkom v oblasti ale aj laikom a verejnosti novinky zo sveta gastronómie. Súčasťou Danubius Gastro sú sprievodné podujatia, ktoré porovnávajú zručnosti barmanov, baristov, kuchárov, cukrárov, pekárov i someliérov.

Prezentácia kaderníckeho učebného odboru na základnej škole 2014

17.1.2014 - Propagácia učebného odboru kaderník žiakmi SOŠ na základnej škole. Ukážky česania, trendov a motivácia žiakov na podanie prihlášok aj na odbor kaderník.

Účasť kaderníčok na kaderníckych súťažiach 2014

Stredná odborná škola v Leviciach sa zúčastnila celoslovenskej súťaže Naj retro nevesta. V súťaži obsadila pekné 5. miesto.

Chemická olympiáda 2014

Chemická olympiáda je zameraná na získanie nových vedomostí z chémie, zručností v chemických výpočtoch, istoty a zručnosti pri praktických cvičeniach v laboratóriách. Súčasťou praktickej prípravy sú aj zaujímavé demonštračné experimenty.

Modrý oblak 2014

Cieľom dlhodobého projektu je vytvorenie meteorologickej pozorovacej siete medzi školami bratislavského regiónu.

EKO-manažér 2014

Konferencia Eko-manažér sa zamerala na prezentáciu environmentálnych projektov realizovaných na základných školách a na SOŠ chemickej.

Praktické workshopy potravinárskej školy 2013

Praktické workshopy sa konali v dielňach so zameraním na prípravu cukrárenskej, pekárenskej výroby a gastronómie.

CHIS 2013

Pre pozvané základné školy Stredná odborná škola chemická vo Vlčom hrdle v Bratislave pripravila dňa 3. decembra 2013 deň s názvom Chemická informačná služba (CHIS).

Tvorivé praktické dielne - SOŠ Farského 9, Bratislava - JUVYR 2013

Prezentácia a propagácia remesla formou praktických tvorivých dielní na výstave JUVYR.

Otvorené prevádzky gastronomických zariadení 2013

Návšteva žiakov v prevádzke pekárne Bageta Pezinok.

Deň otvorených dverí v partnerskom podniku projektu 2013

Návšteva partnerskej organizácie.

Chémia v kriminalistike podľa Poirota 2013

Cvičenia pre žiakov ZŠ postavené na riešení kriminalistického prípadu spojeného s poškodením zdravia alebo znečistením životného prostredia.

Deň celiatikov 2013

Odborná konferencia s témami pre celiatikov, o zdravom životnom štýle a výžive. Pripravila Stredná odborná škola Farského9 v Bratislave.

Prezentácia technických škôl na Burzách práce a informácií 2013

Školy sa predstavujú aj na burzách práce a informácií, určených pre rôzne vzdelávacie inštitúcie z daného regiónu

Deň otvorených dverí 2013

V závere roka, v čase rozhodovania kam podať prihlášky, pripravili pilotné školy pre žiakov deviatych ročníkov, výchovných poradcov a rodičov Dni otvorených dverí.

Chémia vo fotografii 2013

Súťaž Chémia vo fotografii, ktorá trvá 5 mesiacov, pomôže žiakom pri odhaľovaní chemického a technického pozadia tvorby fotografie.

Dobročinné akcie kaderníckych škôl zapojených do projektu 2013

Stredná odborná škola, Račianska 105 v Bratislave a Stredná odborná škola v Leviciach zorganizovali bezplatné strihanie a česanie v domovoch dôchodcov a detských domovoch.

Workshopy pre výchovných poradcov základných škôl 2013

Na workshopoch pre učiteľov a výchovných poradcov jednotlivé pilotné školy prezentovali informácie o obsahu výučby v odboroch a uplatnení absolventov na trhu.

Svetový deň potravín 2013

Svetový deň potravín si pripomenula Stredná odborná škola z Kežmarku na potravinárskej výstave v priestoroch Agroinštitútu v Nitre 22. októbra 2013.

Propagácia potravinárskych škôl na súťažiach 2013

Dôležitou súčasťou propagácie škôl a odborov je účasť na rôznych súťažiach a podujatiach. Zapojené pilotné školy SOŠ Farského, Bratislava a SOŠ Kežmarok si v októbri a novembri 2013 zmerali sily s inými školami v Košiciach a Bratislave.

Interbeauty Bratislava 2013

Prezentácia školy SOŠ Račianska, Bratislava a učebného odboru kaderník na spoločenskej akcii.

Prednášky odborníkov z praxe 2013

Pre žiakov učebných odborov kaderník zo zapojených pilotných škôl projektu, SOŠ Račianska, Bratislava a SOŠ Levice, zaujimave prednašky z roznych kadernickych oblasti.

Hippokratov deň 2013

Princíp laboratórnych biochemických vyšetrovacích metód uvidí i v praxi každý účastník. O výsledkoch sa diskutuje pod imaginárnym platanom, presne tak, ako kedysi Hippokrates sedel pod týmto stromom a delil sa o svoje poznatky o liečení.

Najlepšie lístkové cesto 2013

Celoslovenská súťaž SOŠ v profesiách pekár a cukrár s názvom Lístkové cesto. Tretí ročník sa uskutočnil v Košiciach.

MePoTe - medziškolské porovnávacie testy 2013

Porovnávacie testy vzoriek, zamerané na presnosť a vyvíjanie dôslednosti u žiakov pri laboratórnych prácach.

Zručnosti mladých hantlagerov 2013

Súťaž pre zručných mladých hantlagerov z Kežmarku a Prešova. Štyri družstvá súťažili v troch disciplínach.

Priemysel cez objektív 2013

V júni 2013 sa zo žiakov stali fotografi priemyselných objektov. Cieľom súťaže je poukázať na praktické aj umelecké zručnosti mladých chemikov.

Aqua scout 2013

Hlavným predmetom skúmania sa stáva voda. Dôraz sa kladie na princípy analytickej chémie, čiže na časť praktickej chémie, pri ktorej najpodstatnejší pojem je precíznosť.

Farby vedy a techniky 2013

komplexná odborná akcia, ktorá sa zamerala na kvalitu prednesených tém, ktoré predviedli pozvaní odborníci z praxe.

Účasť kaderníčok na kaderníckych súťažiach 2013

Porovnanie zručnotí a kreativity na rôznych súťažiach

Deň Alchymistov 2013

Otvorené laboratória pre žiakov základných škôl na SOŠ chemickej v Bratislave

Mladý tvorca 2013

Celoštátna prezentačná výstava výrobkov a prác žiakov SOŠ v Nitre.