Aqua scout 13.03.2015 v ramci festivalu Hory a mesto

Žiaci z SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave sa zúčastnili 13.3.2015  festivalu Hory a mesto. Návštevníci sa mali možnosť bližšie zoznámiť nielen  so štúdiom na škole ale žiaci ochotne zisťovali z prinesených vzoriek vody jej kvalitu.