Aqua scout 2013

Analytická chémia nepatrí len do laboratória. Pedagógovia zo SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave pripravili 3. júna 2013 akciu s názvom Aqua scout. Žiaci základných škôl sa na nej mali možnosť oboznámiť sa s praktickou chémiou priamo pri Malom Dunaji. Získané vzorky vody následne analyzovali v škole.