Aqua scout 2014

Čo všetko ukrýva voda? Žiaci základnej školy to zisťovali na obľúbenej aktivite Aqua scout, ktorú pravidelne pripravuje Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave. Vzorky, ktoré vlastnoručne odobrali z Malého Dunaja, putovali na analýzu do školského laboratória. Cieľom podujatia je priblížiť princípy analytickej chémie s dôrazom na precíznosť ako jej nevyhnutnú súčasť.