Burza práce, Prešov 2015

Vo štvrtok 08. 10. 2015 sa v priestoroch SOŠ technickej v Prešove konala Burza práce a informácií. Žiaci a rodičia sa mohli bližšie oboznámiť s ponukou škôl v kraji.