Chémia v kriminalistike podľa Poirota 2013

V novembri a decembri 2013 pripravila SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave pre žiakov ZŠ laboratórne cvičenia pod názvom Chémia v kriminalistike podľa Poirota. Cvičenia sú postavené na riešení kriminalistického prípadu spojeného s poškodením zdravia alebo znečistením životného prostredia. Žiaci využijú pri riešení prípadu rôzne typy reakcií, získajú vedomosti o vlastnostiach a pôsobení látok na organizmus a ich vplyve na životné prostredie.