Chémia v kriminalistike podľa Poirota 2014

Do roly vždy elegantného súkromného detektíva sa dostávajú žiaci, ktorí po preskúmaní miesta činu a odberu dôkazového materiálu sa pustia do precízneho pátrania. Najviac im v tom pomôžu teoretické vedomosti z chémie, ktoré je teraz potrebné aplikovať do praxe. Žiaci zákaldných škôl sa v dňoch 19.11, 2.12 a 12.12.2014 stretli na SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave aby vyriešili prípady. Cieľom je spopularizovať skupinu odborov chémia pre žiakov ZŠ aj takouto zaujímavou formou.