Chémia v kriminalistike Poirot 25.11.2015

Do roly vždy elegantného súkromného detektíva sa dostali žiaci, ktorí sa po preskúmaní miesta činu a odberu dôkazového materiálu pustili do precízneho pátrania.

Najviac im v tom pomohli teoretické vedomosti z chémie, ktoré bolo potrebné aplikovvať do praxe.

Hlavným cieľom  je spopularizovať skupinu odborov chémia pre žiakov základných škôl.