Chémia vo fotografii 2013

Súťaž Chémia vo fotografii vyhlásila pre žiakov základných škôl 28. októbra 2013 Stredná odborná škola vo Vlčom hrdle 50 v Bratislave. Akcia „Chémia vo fotografii" pomôže žiakom pri odhaľovaní chemického a technického pozadia tvorby fotografie. Prevedie ich tvorbou fotografie od najstaršej technológie až po digitálny obraz. Ukáže ako zachytiť obraz prítomnosti pre nasledujúce generácie.