Chemická olympiáda 2014

Chemická olympiáda je zameraná na  získanie nových vedomostí z chémie, zručností v chemických výpočtoch, istoty a zručnosti pri praktických cvičeniach v laboratóriách. Súčasťou praktickej prípravy sú aj zaujímavé demonštračné experimenty.

Učitelia SOŠ chemickej v Bratislave počas piatich stretnutí od januára do marca 2013 riešili so žiakmi témy ako príprava soli a jej vlastností, príprava plynov, neutralizačné reakcie, zrážacie reakcie, či plameňové skúšky.

Pava
soli