Chemická olympiáda 2015

SOŠ chemická vo Vlčom hrdle v Bratislave pripravila chemickú olympiádu. V dňoch 28.1, 4.2, 11.2, 18.2, 25.2.2015 žiaci v laboratóriach školy získavali nové vedomosti z chémie aj zručností v chemických výpočtoch. Zaujímavé poznatky si vyskúšali aj na praktických ukáškach.