CHIS 2013

Pre pozvané základné školy Stredná odborná škola chemická vo Vlčom hrdle v Bratislave pripravila 3. decembra 2013 deň s názvom Chemická informačná služba (CHIS).

Žiaci mali hravou formou spoznať metódy, zamerané hlavne na kvalitatívnu analytickú chémiu a zahrať sa na analytikov CSI.

V budove sa stane nepredvídateľná, krízová situácia. Je nutná evakuácia? Uvoľnila sa do prostredia nejaká nebezpečná látka? O niekoľko minút na tieto dôležité otázky poskytnú odpoveď tímy CSI skupín. Kontaminovaná lokalita je prísne strážená a polícia do priestoru pustí len jedného člena z každého tímu, oblečeného do protichemického skafandra. Vzorku, ktorú expert odoberie, skúma tím chemikov v CSI laboratóriu.