Propagácia potravinárskych škôl na súťažiach 2013

Dôležitou súčasťou propagácie škôl a odborov je účasť na rôznych súťažiach a podujatiach. Zapojené pilotné školy SOŠ Farského, Bratislava a SOŠ Kežmarok si v októbri a novembri 2013 zmerali sily s inými školami v Košiciach a Bratislave.

Obe školy sa zúčastnili súťaže Lístkové cesto, ktorá sa konala 15. - 16. októbra 2013 v Hotelovej akadémii v Košiciach. Súťaž sa konala pod záštitou Cechu pekárov a cukrárov východného Slovenska.

Spomedzi družstiev porotu najviac presvedčilo družstvo zo SOŠ Kežmarok, ktoré si odnieslo hlavnú cenu 3. ročníka celoslovenskej súťaže o najlepšie lístkové cesto a výrobky z neho. V súťaži jednotlivcov zvíťazili v kategórii výroby klasického lístkového cesta Katarína Vágiová zo SOŠ Bratislava a v kategórii výroby plundrového lístkového cesta presvedčil Karol Tarr zo SOŠ Nitra.

V dňoch 27. – 29. novembra 2013 sa v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave konal 22. ročník podujatia JUVYR - školského prezentačného podujatia žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska, kde mali možnosť zviditeľniť sa a predstaviť svoje remeselné zručnosti žiaci stredných odborných škôl.

Počas podujatia sa konali odborné konferencie a workshopy určené pedagógom, zástupcom zamestnávateľov, VÚC či okresných úradov. Diskusie sa týkali smerovania odborného vzdelávania a prípravy v systéme školstva SR.

Návštevníci podujatia si vyskúšali svoje zručnosti a nadanie pre rôzne profesie a zhotovili si vlastné výrobky v tvorivých pracoviskách. Na výstave sa predstavila SOŠ Farského 9 v Bratislave.