Danubius Gastro - prezentácia potravinárskych škôl na výstave

Od 30. januára do 2. februára 2014 sa konal 21. medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro v Inchebe. Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu boli aj sprievodné podujatia, ktoré porovnávali odborné zručnosti barmanov, baristov, kuchárov, cukrárov a pekárov.

Stredná odborná škola mala na veľtrhu ako jediná stredná škola vlastný stánok v priestoroch Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska. Stánok bol zameraný na propagáciu odborného vzdelávania. Pri náročnej organizačnej a realizačnej práci Cechu a rozhodcov počas veľtrhu pomáhali aj žiačky zo SOŠ Farského.

Prezentácia školy a odborov bola pripravená a realizovaná v súčinnosti so „Švajčiarskym finančným mechanizmom - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“

Riaditeľ školy, PaedDr. Jozef Horák prevzal mimoriadnu cenu Generálneho riaditeľa Incheby Alexandra Rozina za výchovu a rozvoj pekárskeho a cukrárskeho remesla.