Deň Alchymistov 2014

Viac ako 400 žiakov z 11 škôl v regióne navštívilo Spojenú školu v Novákoch, kde pre nich študenti pripravili Deň alchymistov. Školáci si mohli pozrieť viacero expozícií, ktoré pre nich pripravili žiaci SOŠ. Vďaka nim sa podozvedali zaujímavosti z histórie chémie, zistili ako sa vyrábajú farbivá, či ako chémiu pri svojej práci dokážu využiť kriminalisti. Domov odchádzali aj s vedomosťami o tom, prečo pracie a kozmetické prostriedky čistia a voňajú i o tom, ako sa z liečivých rastlín stávajú farmaceutické prípravky. Výstava neobsahovala len statické exponáty, ale žiaci sa mohli zapojiť aj do chemických pokusov a iných interaktívnych experimentov.

 

10. – 14. február 2014