Deň celiatikov 2013

SOŠ na Farského 9 v bratislavskej Petržalke zorganizovala 9. novembra 2013  „Deň celiatikov“.

Všetkých prítomných privítal v areáli školy jej riaditeľ PaedDr. Jozef Horák, ktorý predstavil školu, jej zameranie, aktivity a plány. S organizáciou „Dňa celiatikov“ oboznámil hostí predseda OZ celiatikov Ing. Mikuláš Hajtáš. Oslovil vedenie školy, aby aj tento školský rok poskytlo priestory, vybavenie a už osvedčenú vysokú odbornosť a nadšenie učiteľov, majstrov a študentov školy.

SOŠ pripravuje na povolanie žiakov v 3-ročných učebných odboroch, 4-ročných učebných odboroch, 4-ročných študijných odboroch, 5-ročných študijných odboroch, v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu a v pomaturitnom štúdiu. Všetky odbory súvisia s potravinárstvom, hotelierstvom a službami v gastronómii. Počas štúdia, najmä však v odbornej praxi, sa žiaci stretnú s problematikou celiakie.

Celiakia je autoimunitná choroba. Príčinou je abnormálna aktivácia vlastného imunitného systému tela, ktorý po zaregistrovaní prítomnosti lepku v tenkom čreve spôsobí jeho poškodenie. Podstatou ochorenia je neprimeraná reakcia organizmu na kontakt s gliadínmi pšenice, sekalínmi raže, hordeínmi jačmeňa a avenínmi ovsa, ktoré môžu u niektorých jedincov vyvolávať vážne zdravotné problémy.

Okrem praktickej časti s ukážkami pečenia rôzneho sortimentu pečiva a jedál pre celiatikov z bezlepkových druhov múk, boli pre celiatikov pripravené aj zaujímavé prednášky a prezentácie.

Seminár sa tešil veľkému záujmu a pozornosti nielen celiatikov, ale aj širokej verejnosti. Zúčastnilo sa ho približne 250 návštevníkov, ktorí odchádzali veľmi spokojní. Z ankety vyplynulo, že by si priali viac podobných vzdelávacích akcií, spojených s praktickými ukážkami a rozhovormi s odborníkmi a výrobcami.