Deň otvorených dverí v partnerskom podniku projektu 2013

Žiaci základných škôl v okolí Šurian vďaka SOŠ technickej navštívili 20. a 27. novembra 2013 partnerského zamestnávateľa školy, podnik Muhlbauer. Exkurzia im priblížila prácu s elektrotechnikou v reálnom pracovnom prostredí. Prostredníctvom ukážok na strojoch u zamestnávateľa predstavila svoje učebné odbory, ktoré uplatnia vo svojom možnom budúcom povolaní.