Dobročinné akcie kaderníckych škôl zapojených do projektu 2014

Kaderníčky z SOŠ Račianskej navštívili domov dôchodcov v Bratislave

V Novom meste vzniká pekná nová tradícia. Stredná odborná škola, Račianska 105 opäť dôchodcom pripravila príjemné prekvapenie. V klube dôchodcov na Kramároch sa mohli dať dňa 18.12.2014 zdarma ostrihať a upraviť si vlasy. Nožničiek sa chopili šikovní stredoškoláci, ktorí všetkým dokázali, že ovládajú nielen teóriu, ale aj prax. Pre dôchodcov praktický darček, pre študentov vítaná príležitosť.

 

Kozmetičky u seniorov v Leviciach

Aj tento rok dňa 11.12.2014 žiačky štvrtého ročníka v odbore kozmetik navštívili domov seniorov Fénix v Leviciach. Žiačky poskytli kozmetickú masáž tváre a krku, masáž rúk seniorom, ktorí bývajú v tomto zariadení.

Pre žiačky to bola výborná pracovná skúsenosť a seniori sa tešili  prítomnosti kozmetičiek, príjemnému ošetreniu a relaxu pri masáži. Dohodli sme sa s vedením domova, že našich seniorov budeme vídať častejšie a poskytovať im naše bezplatné služby, čo umožní žiačkam zlepšiť sa v komunikácii, v prístupe ku klientom a v jednaní s klientom.