Dobročinné akcie kaderníckych škôl zapojených do projektu 2013

Stredná odborná škola z Račianskej 105 v Bratislave zorganizovala 6. novembra 2013 dobročinnú akciu, na ktorej  osem žiakov 3. ročníka SOŠ predviedlo kadernícke zručnosti získané počas štúdia. S novým účesom odišla desiatka dôchodkýň, páni o zostrih záujem nemali. Akcia mala taký úspech, že klub dôchodcov navrhol jej pravidelné opakovanie.

Dôchodkyne v Leviciach prišli 16. októbra 2013 ostrihať žiaci Strednej odbornej školy v Leviciach. Bezplatne vytvorili nové účesy aj deťom v detskom domove v Leviciach.