EKO-manažér 2014

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave privítala 13. januára 2014 žiakov základných škôl na konferencii Ekomanažér v priestoroch Paneurópskej školy.

Konferencia sa venovala oblastiam ako Monitorovanie vplyvu banských háld na kvalitu podzemných vôd, Po stopách Dunaja, Endokrinné disruptory a iným zaujímavým témam. Prednášajúci odborníci z partnerskej organizácie Microchem a.s., ale i učitelia zo SOŠ chemickej, zaujímavou a zrozumiteľnou formou rozprávali o problematike, ktorá deti zaujímala.