Deň otvorených dverí 2013

V závere roka, v čase rozhodovania kam podať prihlášky, pripravili pilotné školy pre žiakov deviatych ročníkov, výchovných poradcov a rodičov Dni otvorených dverí.

Školy prezentovali svoje učebné odbory a predviedli svoje priestory. Školy pripravili pre návštevníkov zaujímavé programy. Ich súčasťou boli napríklad ukážky prác žiakov škôl. Záujemcovia o štúdium si mohli vyskúšať si rôzne činnosti.

Školy ukázali aj prepojenosť zamestnávateľov a školy s perspektívou uplatnenia žiakov po ukončení štúdia. Záujemcom o štúdium školy venovali aj pripomienkové reklamné predmety projektu.

Na Deň otvorených dverí verejnosť, žiakov a rodičov pozývala aj inzercia v regionálnych novinách.