Farby vedy a techniky 2014

Trojdňovú konferenciu Farby vedy a techniky pripravila SOŠ chemická v Bratislave pre žiakov z okolia Bratislavy. Konferencia sa venovala všetkým odvetviam modernej vedy. Išlo o komplexnú odbornú akciu zameranú na kvalitu prednesených tém. Prednášky viedli odborníci z praxe na vysokej odbornej úrovni.