Farby vedy a techniky - 1.-3.6.2015

Trojdňová konferencia pre žiakov základných škôl z okolia Bratislavy prirpavila SOŠ chemická vo Vlčom hdle v Bratislave v dňoch 1. - 3. júna 2015 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy.

Na konferencii odzneli zaujímavé témy ako  Moderná chémia v školskom prostredí, Chémia odhaľuje zloženie produktov a tiež Chémia vo svetle kriminalistických vied. Pútavé prednášky zaujali žiakov základných škôl, kde sa viac dozvedeli o chémii inou formou ako na hodinách v škole. Veríme, že aj takáto konferencia im rozšíri obzor pri výbere a rozhodovaní pri výbere svojho ďalšieho štúdia na strednej škole.