Farby vedy a techniky 2013

Stredná odborná škola chemická v Bratislave pripravila v dňoch 22.-24. mája 2013 pre žiakov základných škôl konferenciu s názvom Farby vedy a techniky. Odborníci z praxe vo svojich prednáškach predstavili deťom najnovšie vedecké trendy. Pripravili si aj témy z oblastí súčasnej medicíny a farmakológie a previedli žiakov svetom meraní a presnosti, v ktorom rozšírili ich obzory v oblasti chémie zaujímavou formou.

Trojdňová konferencia prilákala žiakov zo základných škôl regiónu a kvalitne odpropagovala študijný odbor. Svedčil o tom aj vysoký záujem o informačné materiály škôl.

Z partnerských zamestnávateľov projektu predniesli prednášky odborníci zo spoločnosti BIONT a Slovnaft.