Hippokratov deň 2013

Niektoré časti SOŠ chemickej sa premenili na ambulanciu a odborné laboratóriá. Žiaci si v nich pripomenuli dôležitosť starostlivosti o zdravie. Okrem odbornej prednášky absolvovali počas Hippokratovho dňa 16. októbra 2013 aj fyziologické skúšky (meranie tlaku krvi, EKG, spirometria), biochemické a mikrobiologické skúšky moču, mikrobiologické vyšetrenie ústnej dutiny na zistenie náchylnosti k zubnému kazu a biofeedback.