IT v chémii 2014

IT v chémii presviedča žiakov, že teoretické hodiny chémie nie sú nudné. Ukazuje, že práca s chemickým softvérom je zábavná.
Žiaci si môžu vyskúšať modelovanie chemických dejov, kreslenie vzorcov a zobrazovanie 3D štruktúr, riešenie chemických kvízov a tajničiek alebo skladanie chemického puzzle.

V takejto podobe predstavila SOŠ chemická, Vlčie hrdlo v Bratislave možnosti využitia chémie pozvaným žiakom základných škôl počas februára 2014. Prezentácia sa konala v termínoch 6.2.2014, 13.2.2014, 20.2.2014 a 16.4.2014