IT v chémii

SOŠ chemická, Vlčia hrdlo, Bratislava prirpavila pre žiakov základných škôl, akciu s názvom IT v chémii.

IT v chémii presvedčilo žiakov, že teoretické hodiny chémie nie sú nudné. Ukazuje, že práca s chemickým softvérom je zábavná. Žiaci si mohli vyskúšať modelovanie chemických dejov, kreslenie vzorcov a zobrazovanie 3D štruktúr, riešenie chemických kvízov a tajničiek alebo skladanie chemického puzzle.