Lístkové cesto 2015

Stále lepšie lístkové cesto

Súťaž o najlepšie lístkové cesto a výrobky z neho sa stáva tradíciou. V poradí 5.ročník súťaže sa konal v dňoch 15. a 16. 10. 2015, tentokrát na SOŠ potravinárskej v Kežmarku. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. až 4. ročníka z deviatich stredných odborných škôl, a to z Bratislavy, Banskej Bystrice, Topoľčian, Kežmarku, Košíc, Krupiny, Nitry, Levoče a z Pruského. Tímy ukázali svoje zručnosti v nezmenených kategóriách klasické lístkové cesto a plundrové cesto.

O výhru sa uchádzali jednotlivci a trojčlenné družstvá, pričom vedúcim družstva bol ma ster, respektíve učiteľ danej školy. Spomedzi družstiev porotu najviac presvedčilo a hlavnú cenu dvojdňový pobyt v hoteli s wellness a exkurzia v pekárni Beluša Foods pre obidve súťažiace a majsterku si odnieslo družstvo SOŠ Kežmarok. V súťaži jednotlivcov zvíťazili v kategórii výrobky klasického lístkového cesta Veronika Lenhardtová SOŠ Krupina a v kategórii výrobky pľundrového cesta najviac presvedčila Petra Fudalyová zo SOŠ Kežmarok.

Všetci účastníci museli v stanovenom intervale vytvoriť rozmanité kreácie z ciest, pričom na všetko dozerali ich majstri. Prvou úlohou bolo pripraviť tri kusy štvorcov z lístkového cesta rozmerov 10 x 10 cm s hrúbkou 5 mm, a taktiež výrobky podľa vlastnej fantázie. Súťažiaci si so sebou doniesli aj širokú škálu pracovných pomôcok, ako napríklad nože, krájače, misky či mašlovacie štetce. Organizátori súťaže sa aj tento rok postarali o dôležité suroviny ako múka, droždie, soľ, olej, zlepšujúci prípravok, margaríny a vajíčka, ktoré boli pre súťažiacich pripravené vopred.

Pri hodnotení porota posudzovala výrobky z viacerých kritérií. Dôležitá bola okrem iného aj presnosť vyrobeného štvorca, úprava povrchu, taktiež chuť, originalita a ďalší rad prísnych kritérií. O odbornosť sa postaral garant podujatia – Únia priemyselných pekárov.

 

Súťažiacich hodnotila trojčlenná porota v zložení:

Ing. Viera Žatkovičová – predseda poroty, pracovník ŠIOV

Ing. Martin Jurica – člen poroty, pracovník Beluša Foods

Ivona Uhliarová – člen poroty za Úniu priemyselných pekárov Slovenska

CV Liptovský Hrádok a hlavný technológ Tatrapeko, a.s., Liptovský Mikuláš

 

Výsledky súťaže:

Jednotlivci lístkové cesto

1. miesto – Veronika Lenhardtová zo SOŠ Krupina

2. miesto – Dominika Smolenová zo SOŠ Kežmarok

3. miesto – Natália Makkaiová z HA košice

 

Jednotlivci plundrové cesto

1. miesto – Petra Fudalyová zo SOŠ Kežmarok

2. miesto – Dominik Dvorský zo SOŠ Banská Bystrica

3. miesto – Andrea Miglierini zo SOŠ Bratislava

Družstvá

1.miesto – SOŠ Kežmarok

2.miesto – SOŠ Krupina

3.miesto – SOŠ Nitra

 

Tento rok sa udeľovala aj mimoriadna cena predsedu Únie priemyselných pekárov, ktorú si zaslúžene odniesli žiaci zo SOŠ Levoča.

 

Výhercom gratulujeme!