MePoTe - medziškolské porovnávacie testy 2013

Zo žiakov základných škôl sa stali členovia analytických tímov. Každý z nich mal mesiac na to, aby analyzoval vzorky s neznámym obsahom látky a prezentoval svoje výsledky na stretnutí 24. októbra 2013. Na ňom sa tímy mladých chemikov dozvedeli, ktoré laboratórium získalo certifikát za najpresnejší, najsprávnejší a reprodukovateľný výsledok. Súťaž MePoTe vznikla v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce v spolupráci s pilotnou školou SOŠ chemickou v Bratislave.