MePoTe 2014

Medziškolské porovnávacie testy pre žiakov základných škôl pripravila SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave. Skupiny žiakov z vybraných bratislavských škôl si na otvorení 19.11.2014 prevzali balíčky na testovanie. Obdržali inštukcie a postupy ako majú analyzovať a pracovať. Kto sa najviac priblížil k presným číslam vyhráva. Výsledky sa žiaci dozvedia v najbližších dňoch.

Aktivita je  zameranú na vyvíjanie dôslednosti žiakov pri laboratórnych prácach. Tá istá vzorka, analyzovaná vo viacerých školách poskytuje rôzne výsledky. Rozptyl hodnôt ukáže neistotu pri udávaní výsledkov.

Cieľom je prezentovať odbor chémia žiakom príťažlivou formou a tak im zatraktívniť štúdium na chemických SOŠ.