Zručnosti mladého hantlagera, Kežmarok, 2015

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok bola oranizátorom súťaže Mladý hantlager, ktorá sa konala dňa 24. 6. 2015 v Kežmarku.

Súťaže sa zúčastnili päť dvojčlenné družstvá dvojročného učebného odboru stavebná výroba z EP Kežmarok - 2 družstvá, EP Rakúsy -1 družstvo, EP Hranovnica-1 družstvo a EP Toporec-1 družstvo. Súťažilo sa v troch disciplínach. Prvou bol vedomostný test z problematiky stavebnej výroby, v praktickej časti preukázali súťažiaci praktické návyky a zručnosti pri murovaní väzbového muriva pomocou suchého procesu a osadzovaní  ukladaní zámkovej dlažby. Víťazom sa stalo družstvo z EP Rakúsy. Všetkým účastníkom súťaže boli pri záverečnom vyhodnotení odovzdané vecné ceny a diplomy.