Mladý tvorca 2015

V nitrianskom Agrokomplexe sa v dňoch 28. -30.4.2015 uskutočnila prezentačná výstava Mladý tvorca 2015. Výstava každoročne predstavuje stredné odborné školy z celého Slovenska. V tomto roku ste mohli nájť na výstave aj prezentácie zapojených škôl do projektu SOŠ technická zo Šurian a SOŠ sklárska z Lednických Rovní.

Ukážky prác a možnosti štúdia na školách prezentovali aj ďalšie zapojené školy do projektu SOŠ Račianska, Bratislava a SOŠ technická z Prešova.