Modrý oblak 2014

Cieľom projektu je vytvorenie meteorologickej pozorovacej siete medzi školami bratislavského regiónu. Vybrané školy z rôznych častí regiónu dostanú meteorologické prístroje a odberové zariadenia. V presne dohodnutých časoch odoberú vzorky a zaregistrujú namerané parametre. V rámci polročných stretnutí mladých meteorológov a klimatológov sa výsledky  porovnajú a vyhodnotia sa chemické analýzy zrážok.  Obdobie pozorovaní by malo poskytnúť orientačné údaje o miere globálneho otepľovania. Z nameraných dát sa zostrojí  mapa bratislavského regiónu, na ktorej sa farebne rozlíšia lokality, napr. v závislosti od pH zrážok.