Najlepšie lístkové cesto 2014

Bratislavčania sú majstrami lístkového cesta

Stredná odborná škola potravinárska v Topoľčanoch hostila 21 a 22. 10. 2014 účastníkov súťaže o najlepšie lístkové cesto a výrobky z neho. Súťaže sa zúčastnilo sedem stredných odborných škôl z Bratislavy, Banskej Bystrice, Topoľčian, Kežmarku, Košíc, Krupiny a Nitry. Tímy ukázali svoje zručnosti v kategóriách klasické lístkové cesto a plundrové cesto.

Súťažilo sa v kategórii jednotlivcov a trojčlenných družstiev, pričom vedúcim družstva bol majster, respektíve učiteľ danej školy. Spomedzi družstiev porotu najviac presvedčilo a hlavnú cenu pekársky workshop v Beluša Foods, s.r.o spojedný s ubytovaním a wellnes relaxom si v 4. ročníku celoslovenskej súťaže o najlepšie lístkové cesto a výrobky z neho odnieslo družstvo zo SOŠ Farského Bratislava. V súťaži jednotlivcov zvíťazili v kategórii výroby klasického lístkového cesta Dominika Smolenová z SOŠ Kežmarok a v kategórii výroby plundrového  cesta najviac presvedčila Lenka Sláviková zo SOŠ Farského Bratislava.

Všetci účastníci museli v stanovenom intervale vytvoriť rozmanité kreácie z ciest, pričom na všetko dozerali ich majstri. Najprv dostali za úlohu pripraviť tri kusy štvorcov z lístkového cesta rozmerov 10 x 10 cm s hrúbkou 5 mm, a taktiež výrobky podľa vlastnej fantázie. Mladé talenty si so sebou doniesli aj širokú škálu pracovných pomôcok, ako napríklad nože, krájače, misky či mašlovacie štetce. Suroviny ako múka, droždie, soľ, olej, zlepšujúci prípravok, margaríny a vajíčka boli pre súťažiacich pripravené vopred, o čo sa postarali organizátori súťaže.

Pri hodnotení porota posudzovala výrobky z viacerých kritérií. Dôležitá bola okrem iného aj presnosť vyrobeného štvorca, úprava povrchu, taktiež chuť a ďalší rad prísnych kritérií. O odbornosť sa postaral garant podujatia – Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Celá súťaž vznikla ako jeden z prostriedkov propagácie projektu www.podpormeremesla.eu, ktorého hlavným cieľom je dať do povedomia žiakom končiacim ZŠ, respektíve ich zákonným zástupcom dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy, a taktiež podporiť rozvoj medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou. Celý projekt je financovaný z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Úradu vlády SR, a to v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

 

Súťažiacich hodnotila trojčlenná porota v zložení:

Ing. Viera Žatkovičová – predseda poroty, pracovník ŠIOV

Branislav Maček – člen poroty, hlavný technológ TOPEC a.s.

Ing. Martin Jurica – člen poroty, pracovník Beluša Foods

 

Výsledky súťaže:

 

Jednotlivci lístkové cesto

1. miesto - Dominika Smolenová - SOŠ Kežmarok

2. miesto - Rebeka Czoborová - SOŠ Nitra

3. miesto - Viera Miková - Banská Bystrica

 

Jednotlivci plundrové cesto

1. miesto - Lenka Sláviková - SOŠ Bratislava

2. miesto - Petra Drozdová - Hotelová akadémia Košice

3. miesto - Petra Fudalyová - SOŠ Kežmarok

 

Družstvá

1. miesto - SOŠ Bratislava

2. miesto - SOŠ Kežmarok

3. miesto - SOŠ Nitra

 

Špeciálna cena predsedu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov SR  - SOŠ Topoľčany

Výhercom gratulujeme!