Najlepšie lístkové cesto 2013

Súťaž vznikla ako jeden z prostriedkov propagácie projektu www.podpormeremesla.eu. Hlavným cieľom projektu je upozorniť žiakov, končiacich ZŠ a ich zákonných zástupcov na dôležitosť odborného vzedlávania a prípravy, a taktiež podporiť rozvoj kontaktov medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou.

Súťažiacich hodnotila 3 –členná porota v zložení:

Ing. Viliam Kasperkievč –  predseda poroty, pekáreň Kristián Nová Ľubovňa

Ing. Viera Žatkovičová –  člen poroty, pracovníčka ŠIOV

Ing. Martin Jurica –  člen poroty, pracovník Beluša Foods

 

Žiaci vytvárali kreácie z ciest na stoloch vedľa seba súčasne, pričom im pomáhali aj majstri. Úlohou bolo upiecť 3 kusy štvorcov z lístkového cesta s rozmermi 10 x 10 cm a hrúbkou 5 mm a taktiež výrobky podľa vlastnej fantázie.

V priebehu troch hodín sa suroviny pod rukami súťažiacich  premenili na pozoruhodné kúsky rozličných tvarov a veľkostí, ktoré potešili nielen oči. Pri hodnotení porota posudzovala výrobky podľa viacerých kritérií. Dôležitá bola okrem iného aj výška už spomínaného štvorca, presnosť práce ale aj originalita a nápaditosť, úprava povrchu, celkový vzhľad výrobkov a v neposlednom rade aj chuť.

Víťazstvo získali v kategórii jednotllivci: výrobky z klasického lístkového cesta

1. miesto:        Katarína Vágiová – SOŠ Bratislava

2. miesto:        Dominika Smolenová – SOŠ Kežmarok

3. miesto:        Slavomír Jakubík – HA Košice

V kategórii jednotlivci: výrobky z plundrového lístkového cesta

1. miesto:        Karol Tarr - SOŠ Nitra

2. miesto:        Romana Potančoková – SOŠ Banská Bystrica

3. miesto:        Petra Fudalyová – SOŠ – Kežmarok

 

V kategórii družstvá prvenstvo zaznamenali žiaci z SOŠ Kežmarok a získali tak hlavnú cenu, ktorou bol 2 – dňový pekársky workshop v Beluša Foods spojený s ubytovaním a wellness relaxom v hoteli Alexandra.

 

Mladí študenti súťažili o viaceré zaujímavé ceny, ktoré boli výhercom odovzdané 16.10.2013 v budove hotelovej akadémie v Košiciach.