workshop: Nezamestnanosť absolventov na Slovensku a jej príčiny 12.02. 2015

Témou workshopu, ktorý sa uskutočnil 12. februára v Prešove bola „Nezamestnanosť absolventov na Slovensku a jej príčiny“.

Cieľom bola výmena poznatkov a názorov na príčiny nezamestnanosti absolventov a hľadania možnosti ako zlepšiť tento stav medzi školami a zamestnávateľmi.
Workshopu sa zúčastnili predovšetkým výchovní poradcovia a majstri odborného výcviku, pán riaditeľ Ing. Ondrej Muška, zástupca z  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pani JUDr. Dana Mazáková, vedúca pracoviska Moldava nad Bodvou - úsek služieb zamestnanosti  a taktiež zástupca pracovnej agentúry Express People slečna Dana Bandrejová a tiež aj Mgr. Anna Molčanová (kancelária riaditeľa ÚPSVaR v Prešove, analýza trhu práce) a  Mgr. Lucia Daraková (Odbor školstva PSK).