Mladý tvorca 2013

V dňoch 18. - 20.4.2013 sa konala celoštátna prezentačná výstava výrobkov a prác žiakov Mladý tvorca. Na výstave sa zúčastnila Stredná odborná škola technická zo Šurian. Návštevníkom odprezentovala nielen ukážky prác svojich žiakov, ale informovala aj o možnostiach štúdia na škole a jej učebných odboroch.

Výstava v nitrianskom Agrokomplexe ponúkla žiakom a návštevníkom aj zaujímavé pracovné workshopy, praktické ukážky zručnosti žiakov, módne prehliadky a vystúpenia žiakov v záujmových činnostiach.