Deň Alchymistov 2013

SOŠ chemická, ktorá sídli v bratislavskom Vlčom hrdle, pripravila pre žiakov základných škôl Deň alchymistov.

Škola 6. mája 2013 otvorila svoje laboratóriá, ktoré inak prísne stráži - špeciálne pred zvedavcami. Každý návštevník sa tak mohol na chvíľu stať mladým chemikom.

O týždeň neskôr, 13. mája 2013, bola špecialitou prezentácia biochemických princípov, vďaka ktorým sa vyrábajú farmaceutické účinné látky. Poloprodukty sa skúšajú v laboratóriu farmaceutickej chémie s modernými prístrojmi kontinuálneho sledovania procesov.

Ďalší Deň alchymistov, 20. mája 2013, priniesol zvedavcom farmaceutické testy. Vyrobené liečivo testovali technikou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s fluorescenčnou detekciou.