Praktické workshopy potravinárskej školy 2013

Napiecť a ozdobiť si medovníky a popri tom vidieť, ako funguje pekárske remeslo. Aj to si mohli piatok 13. decembra vyskúšať žiaci 8. ročníka na Čemyševského ulici v Bratislave. V rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa oboznámili nielen so systémom vzdelávania na Strednej odbornej škole Farského 9 v Bratislave a jej priestormi, ale si aj vyskúšali jednotlivé pekárske a cukrárske postupy pri tvorbe medovníkov.

Žiaci si najprv prezreli školu a vypočuli si možnosti, ktoré štúdium na nej ponúka. Následne sa už v rámci praktickej časti rozdelili do desiatich skupín po šesť žiakov a absolvovali celý výrobný proces medovníkov. Prešli si jednotlivými postupmi, doslova od receptu a prísad do cesta, cez pečenie desiatok medovníkov až po ich zdobenie. Tí, čo ich nestihli zjesť, si ich mohli zobrať na pamiatku. Žiaci si pritom skúšali aj výrobu slaných jednohubiek a v rámci zdobenia tôrt aj modelovanie ružičiek z cukrárenskej hmoty, či výrobu karamelových ozdôb pomocou formičiek.