Priemysel cez objektív 2013

Priemysel cez objektív je fotografická súťaž, v rámci ktorej sa hodnotí jedinečnosť a kvalitatívny charakter záberu s témou priemysel. Očarujúce, niekedy až dych vyrážajúce rozmery priemyselných objektov, veľkosť zariadení, farby výrobných jednotiek, dĺžka vlakových súprav a znepokojujúce emisie komínov žiadajú okoloidúceho, aby videný objekt navždy zachytil. Plynutím času sa azda najdynamickejšie zmenia práve objekty v továrňach, vplyvom rýchlej modernizácie technológií a preto je priam nevyhnutné aj tento sektor zdokumentovať. Bratislava je typickým prípadom likvidácie zaujímavých výrobných technológií. Nefunkčné objekty sú zdemolované a stratia sa pred očami ľudí. Možno ich budúca generácia uvidí práve vďaka fotografiám mladých umelcov. Súťaž pripravila SOŠ chemická v Bratislave v júni 2013. Fotografická súťaž, ktorá poukázala na šikovnosť študentov a ich praktické a umelecké zručnosti, bola prístupná aj verejnosti.