Prednášky s ukážkami odborníkov z praxe

Na SOŠ Račianska 105 v Bratislave sa uskutočnili tri zaujímavé prednášky pre zatraktívnenie kaderníckej profesie. Školiteľkou bola Anežka Šteffeková.

Témy prednášok:

Predlžovanie a zahusťovanie vlasov : Hair talk
Predlžovanie a zahusťovanie vlasov: Keratínom za tepla
Predlžovanie a zahusťovanie vlasov: Euro look