Prezentácia kaderníckeho učebného odboru na základnej škole 2014

Žiaci odboru kaderník zo Strednej odbornej školy Račianska 105 v Bratislave spolu s pedagógmi predstavili vybranej triede žiakov základnej školy v Dunajskej Lužnej možnosti štúdia na SOŠ.