Profesia days 2014

Dvojdňový pracovný veľtrh Profesia days ponúkol v stredu a vo štvrtok 5. - 6. marca 2014 príležitosť tisícom ľudí nájsť si novú prácu, spoznať osobne zamestnávateľov, pre ktorých by chceli pracovať, objaviť v sebe skryté možnosti, otestovať si počítačové či jazykové schopnosti a okrem toho zažiť zaujímavý program s inšpiratívnymi ľuďmi.

Profesia Days nebola len o hľadaní zamestnania, návštevníkom ponúkla aj množstvo informácií a poradenstvo vo svojich sekciách Vzdelávanie či Maminkovo.

Stánok Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce prezentoval projekt, jeho zámer a ciele širokej verejnosti. Prostredníctvom brožúr a reklamných predmetov sme šírili myšlienku uplatnenia duálneho systému školstva.

Súčasťou bola aj prednáška a prezentácia pokroku v projekte, dosiahnutého za uplynulý rok, vrátane pomenovania trendov (pozitívnych i negatívnych) v slovenskom odbornom školstve ako takom.