Propagácia potravinárskych odborov na odborných výstavách a súťažiach 2014

Žiaci zo Strednej odbornej školy v Kežmarku a Strednej odbornej školy Farského 9 v Bratislave predviedli svoje potravinárske umenie na rôznych súťažiach, ktoré sa v dňoch 30.1 - 2.2.2014 konali v rámci výstavy Danubius Gastro.

V medzinárodnej súťaži „O najlepší bratislavský rožok“ a „Umelecké dielo“ žiaci SOŠ, Farského 9 Lenka Sláviková a Richard Berlák získali za bratislavské rožky 1. miesto a za umelecké dielo 2. miesto. Žiakov na súťaž pripravovala majsterka odbornaj výchovy Katarína Morvayová. Súťaže sa zúčastnila aj škola SOŠ Kežmarok, kde školu vzorne reprezentovala žiačka zo  IV. CK Petra Fudalyová. Súťaž organizovali Cech pekárov a cukrárov RZS, pod vedením nového cechmajstra Jozefa Oremusa a Slovenský podnikateľský zväz PCC.

V súťaži „Gastro Cup kuchár Junior“ naživo, pred obecenstvom, pripravovali po dve porcie jedál žiaci Youssif Sami a Jozef Zeman. Časový limit na prípravu a dokončenie jedla mali 45 minút. Youssif si vybojoval strieborné a Jozef bronzové ocenenie. Kuchárov na súťaž pripravil majster odbornej výchovy Zoltán Černák. Súťaž organizoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

V "Poézii v gastronómii“ - súťaži s prípravou studených mís pre 8 osôb reprezentovali žiaci Ľuboš Demovič a Lukáš Kusebauch. Kuchárov na súťaž pripravil majster odbornej výchovy Ľuboš Babušek. Súťaž organizoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.