Propagácia potravinárskych odborov na pracoviskách odborného výcviku - SOŠ Farského, Bratislava - 2014

Počas dvoch novembrových dní otvorila svoje odborné pracoviská Stredná odborná škola gastronómie, obchodu a služieb na Farského 9 v Bratislave.

V dňoch 11. a16.11.2014 mali návštevnáci možnosť vidieť ukážky flambovania, zoznámili sa s prípravou miešaných nápojov a odborníci ako i žiaci školy im predviedli ako ozdobovať a medovníky, či ťahať karamel.

V odborných učebniach boli pripravené ukážky zručností v odbore kuchár, čašník, odborov s hotelovým zameraním, cukrár, pekár a mäsiar. Na škole prebiehalo riadne vyučovanie a návštevníci sa zúčastnili prehliadky školy, ako aj vyučovania v jednotlivých triedach.