Svetový deň potravín 2013

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) si každoročne 16. októbra pripomína Svetový deň potravín. Generálny riaditeľ FAO vyzýva všetky členské krajiny, aby sa zapojili do aktivity a upozornili tak na kritickú situáciu v náraste počtu hladujúcich a podvyživených vo svete. Tento deň si pripomenulo aj Slovensko dňa 22. októbra 2013 v Agroinštitúte Nitra.

Podujatia sa zúčastnila Stredná odborná škola z Kežmarku, ktorá prezentovala svoje učebné odbory kuchár, cukrár. Zúčastnili sa na nej žiaci III.Dc  triedy Alena Halčinová a Ivana Oprendeková z odboru kuchár, cukrár.