Workshop pre majstrov odborného výcviku 2014

Majstri technických odborov z východoslovenského kraja prijali pozvanie SOŠ technickej z Prešova na workshop, kde si vymenili poznatky a skúsenosti vo výučbe. Majstri odborného výcviku sa dozvedeli viac o modeli duálneho vzdelávania, ktorý realizuje SOŠ technická v Prešove zapojená do projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Rozprávali o názoroch rodičov na zmeny stredného odborného školstva oproti minulosti a budúcnosti s výchovnou poradkyňou SOŠt. Workshop sa uskutočnil v dňoch 12. - 13.11.2014 v priestoroch školy na Volgogradskej ulici č.1.