Workshop pre triednych učiteľov a výchovných poradcov základných škôl 2014

Do konca roka prebiehajú stretnutia riaditeľov a učiteľov pilotných škôl s vychovnými poradcami a učiteľmi základných škôl, aby ich bližšie oboznámili so štúdiom na danej škole ako aj o projekte a duálnom systéme  vzdelávania. Cieľom poskytnutia informácií o obsahu výučby v odbore a uplatnenie absolventov.

Vychovní poradcov a učiteľov privítali na týchto školách:

9.10.2014 – Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, prešov

21.10. 2014 – SOŠ technická, Šurany

22.10.2014 – SOŠ Volgogradská, Prešov

5.11.2014 - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava