Workshop pre výchovných poradcov a učiteľov, Prešov 2015

Stredná odborná škola technická,Volgogradská 1 v Prešove pripravila dňa 8.10.2015 pre výchovných poradcov a učiteľov základných škôl z regiónu workshop, na ktorom boli pritomní aj zamestnávatelia z firiem PLYNAS s.r.o. a GOHR s.r.o.. Hlavnou témou bolo duálne vzdelávanie, predstavenie švajčiarsko - slovenského projektu Odorné vzdelávanie a príprava pre trh práce a oboznámenie sa s  možnosťami štúdia na škole. Na workshope sa zúčastnili učitelia a poradcovia z Pečovskej Novej Vsi, Plaveča, Ľubotína, Orlova, Širokého a aj Prešova.