Workshopy pre výchovných poradcov základných škôl 2013

Pilotné školy pripravili v závere roka 2013 pre výchovných poradcov a triednych učiteľov workshopy na ktorých im predstavili svoje školy.

Séria workshopov sa konala na všetkých školách, kde pôsobia výchovní poradcovia a učitelia relevantní pre výber ďalšieho štúdia pre žiakov. Z diskusie vyplynuli zaujímavé podnety aj pre ďalšie napredovanie v komunikácii benefitov, ktoré SOŠ ponúkajú.